Artikels

Het Laatste Nieuws, maart 2002.
 

De Standaard, april 2002.