Publicaties

Boeken

 

Publicaties in tijdschriften en boeken

 • Een onderzoek naar het voorkomen van enuresis.
  Epidemiologisch onderzoek als methode voor preventie in een C.G.G.
  Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische
  Kinderpsychologie, Leuven, Acco, 1983 (8), p. 183-190.
 • De belevingswereld van het echtscheidingskind.
  Literatuurverkenning en een diagnostisch instrument. Eerste resultaten.
  Tijdschrift Klinische Psychologie, Leuven, 1988 (18,3), p. 159-176. (Driesen L. en M. Sleebus)
 • Opvoeden is eerder een kwestie van niet straffen. De praktijk van het niet-straffen. Brug, 1991 (34, 1), p. 10-11.
 • Opvoeden is eerder een kwestie van niet straffen. De praktijk
  van het niet-straffen. Brug, 1990 (33, 9), p. 10-11.
 • Geweld op T.V. Kwestie van aanpakken. Brug, 1992, (35, 6), p. 6-7.
 • Kinderen met problemen. Hoe gaan we ermee om? Brug, 1992, (35, 8), p. 8-9.)
 • Pestkop of zondebok. Treiteren op school. Brug, 1993 (36,4), p. 8-9.
 • De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg op zoek naar hun identiteit.
  Een pleidooi voor de registratie als hulpmiddel voor identiteit. Vmssi-Ggazet, Leuven, Acco, 1993, p.2-3.
 • Bedplassen. Vervelend, maar niet onoverkomelijk. Brug, 1993, (36,8), p. 20-21.
 • Depressie bij kinderen. Caleidoscoop, 1993 (5, 6), p. 20-21.
 • Een pleidooi voor de registratie als hulpmiddel voor identificatie. De centra voor geestelijke gezondheidszorg op zoek naar hun identiteit.
  Psyche, Gent, V.V.G.G., 1993 (4/5), p. 16-17.
 • Partners scheiden, ouders blijven. De belevingswereld van het echtscheidingskind. Brug, 1995 (38,3), p. 12-13.
 • Slaapproblemen bij kinderen. Niet in bed! Brug, 1995 (38,7), p.8-9. (Driesen L. en Wilkins J.)
 • Gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.
  Differentiaaldiagnostiek en registratie. Diagnostiek-Wijzer, 1996, (maart, Forum) p. 1.1-1.10.
 • Slaapmoeilijkheden bij kleuters en lagereschoolkinderen. Wat aan de ouders adviseren? Caleidoscoop, 1997 (9, 1), p. 16-20.
 • Verwende kinderen. Een gedragstherapeutische visie. Caleidoscoop, 1998, (10, 3), p. 10-14.
 • Gedragsproblemen op school. Wij Vrouwen, 2000 (00/3), p. 10-11.
 • Het aandachttekort met hyperactiviteit (ADHD). Caleidoscoop, 2002 (14, 6), p. 10-17.
 • Aanzet tot een individueel handelingsplan voor kinderen met probleemgedrag op school. Schokla, 2002 (44, 175), p. 22-28.
 • Een inbreker op de trap? Een gedragstherapeutische aanpak van door angst veroorzaakte inslaapproblemen bij kinderen. Caleidoscoop, 2003 (15, 2), p. 2-7.
 • Als pijn komt van stress. Eigen Aard, 2003 (91, 5), p. 10-11.
 • Omgaan met straffen in het secundair onderwijs. Handboek Leerlingenbegeleiding Twee, Afl. 4, december 2003 (87), p. 1-22. (Driesen L. en D’Aes M.)
 • Obsessief-compulsieve stoornis bij kinderen en jeugdigen. Gedragstherapeutische aspecten. Caleidoscoop, 2004 (16, 1), p. 24-29.
 • Omgaan met straffen. Praktijkgids voor de basisschool, mei 2004 (169), p. 1-21.
 • Reactieve en proactieve agressie. Differentiaaldiagnostiek van gedragsstoornissen. Caleidoscoop, 2004 (16, 4), p. 22-27.
 • De onbewuste invloed van straffen en belonen. In de klas, Aflevering 24, 2004, p. A17-3-A17-20.
 • Minidossier Echtscheiding, Kleuters en ik, 2005 (21, 4), p. 2-8. (Driesen L. en Van Dormael R.)
 • De belevingswereld van het echtscheidingskind. In: Boonen R. (Red), Geweldig. Garant, Antwerpen/Apeldoorn, 2006, p. 60-64.
 • Titillomanie. Een probleem van zelfbeheersing. Caleidoscoop, 2006 (18, 5), p. 18 -24.
 • Het loyaliteitsconflict bij echtscheidingskinderen nader bekeken. Caleidoscoop, 2007 (19, 1), p.24-31.
 • Minder straffen: hoe? Caleidoscoop, 2007, (19, 2), p. 10-16.
 • Minder straffen op school. School- en klaspraktijk, 2008, (196), p.28-39.
 • Het meisje met de harp. Over bekrachtigen. Caleidoscoop, 2009, (21, 3), p. 18-23.
 • Bekrachtigen … Ja, maar welk gedrag? Caleidoscoop, 2009 (21, 4), p. 23-26.
 • Bekrachtigen … Maar ook erkenning geven! Caleidoscoop, 2009 (21,5), p. 28-31.
 • Co-ouderschap, garantie voor loyaliteit? Dragen de wetten van co-ouderschap bij tot het respect voor de loyaliteitsgevoelens van echtscheidingskinderen?
  Welwijs, 2012, (13,3), p. 34-36.
 • Ik wil mama én papa, allebei! Kleuters, echtscheiding, verwerking, loyaliteit. HJK, 2013 (40, 23), p. 28-31.
 • Kinderen uit nieuwe gezinnen. Een hulpmiddel bij de opmaak van een ‘Schoolplan Nieuwe Gezinnen’. Caleidoscoop, 2014, (26, 1), p.15-19.
 • Als kinderen geen contact meer willen… Het ouderverstotingssyndroom. Welwijs, 2016 (27, 4), p. 22-25.