Het verhaal van Thomas

Het verhaal van Thomas

Klik op cover voor groter formaat

Als ouders uit elkaar gaan, is dat voor kinderen een ingrijpend gebeuren dat ze moeten verwerken. Allerlei gedachten en gevoelens steken de kop op. Ook een loyaliteitsconflict kan optreden. Ieder kind zal de echtscheiding van zijn ouders op zijn eigen manier verwerken.

Thomas, een jongen van 11 jaar, vertelt in zijn Dagboek hoe hij omgaat met de scheiding van zijn ouders. Hij schrijft over de ruzies van zijn ouders, de echtscheiding zelf en het nieuw samengesteld gezin van zijn moeder.

Dit boek is bedoeld voor ouders, begeleiders, leraars, opvoeders en andere opvoeders, maar ook voor de kinderen zelf. Het is zowel een leesboek als een werkboek. Volwassenen kunnen het samen met de kinderen lezen. De vragen in het boek zijn een leidraad om met kinderen over de echtscheiding van hun ouders te praten.

Kinderen van wie de ouders gescheiden zijn zullen ongetwijfeld heel wat van hun eigen ervaringen herkennen in het verhaal van Thomas. Zo leren zij om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Dat helpt hen om de scheiding van hun ouders te verwerken.

Ouders, leraars en andere begeleiders leren de belevingswereld van kinderen kennen en begrijpen. Dat helpt hen om de kinderen beter te begeleiden.

Bestel het boek bij Garant of bij Standaard Boekhandel.