Biografie

1960

Ik werd geboren op een ondersneeuwde 17 februari 1955 in de kraamafdeling van het toenmalige H. Hartziekenhuis te Neerpelt. Ik kreeg de naam mee van Ludo Maria Valentin Driesen.

Ik groeide op onder de vleugels en het vaak helse lawaai van de vliegtuigen van de militaire luchtmachtbasis te Kleine-Brogel. Vanaf mijn derde stapte ik er dagelijks te voet naar de kleuterschool en later naar de lagere school. Daarna fietste ik 6 jaar lang naar het toenmalige Sint-Lambertuscollege van Peer waar ik de Grieks-Latijnse Humaniora volgde.

Op mijn 18de ging ik aan de KULeuven psychologie studeren en ik behaalde in 1978 het diploma van licentiaat in de psychologie. Ik koos voor de specialisatie klinische kinder- en jeugdpsychologie. In die tijd was ik erg geïnteresseerd in de dieptepsychologie/psychoanalyse. Ik maakte o.l.v. Prof. Dr. J. Rombauts en Dr. G. Cluckers een verhandeling onder de titel ‘Objectrelatie en identiteit, vroegste ontwikkelingen en stoornissen. Een studie van de bijdrage van M.S. Mahler’.

Na mijn studie volgde ik van 1978 tot 1986 het postgraduaatseminarie in de dieptepsychologie bij Prof. Dr. G. Vandendriessche. In 1981 behaalde ik het diploma van Geaggregeerde Hoger Secundair Onderwijs. Ondertussen kreeg ik vanuit mijn klinisch werk steeds meer interesse voor de gedragstherapie. Ik volgde van 1987 tot 1990 de opleiding gedragstherapie en behaalde het Getuigschrift van Erkenning als Gewoon Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie.

Ik begon mijn beroepscarrière in het onderwijs. Zo gaf ik van september 1978 tot februari 1979 als interimaris les in psychologische vakken aan het Mater Dei-instituut, A.S.O.- en T.S.O.-afdeling te Overpelt. Later gaf ik van 1981 tot 1982 lessen psychologie aan de Vormingsleergangen voor Opvoed(st)ers in Dienstverband te Hasselt (B1) en van 1981 tot 1987 aan de Vormingsleergangen voor Opvoed(st)ers in Dienstverband te Mol (B2).

In oktober 1978 begon ik als psycholoog te werken in het toenmalige Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-Limburg te Neerpelt, vanaf 1984 te Overpelt. Dit CGG maakt sedert 2000 deel uit van een fusie-organisatie die zich ondertussen Centrum Geestelijke Gezondheidszorg / Limburgs Instituut voor Therapie en integrale Personenzorg noemt.

2019

Aanvankelijk werkte ik in het CGG zowel met volwassenen als met kinderen en jongeren. Na enkele jaren werkte ik als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog en gedragstherapeut in het Kinder- en Jeugdteam van het CGG/litp Campus Noord-Limburg te Overpelt.

In maart 2017 ging ik met pensioen.

Ik schreef tijdens mijn loopbaan een aantal boeken en artikels over geestelijke gezondheidszorg en opvoeding. Momenteel geef ik lezingen over de thema’s die ik in mijn boeken behandel.

In maart 2019 verscheen ‘Het Kraaiennest’, een fictieboek voor stressbestendige kinderen van 10 tot 100.

 handt