Op bezoek in het Parlement

Op 1 juni 2017 had ik een gesprek met mevrouw Goedele Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger en lid van (o.m.) de Commissie Justitie, over het ouderverstotingssyndroom. Mevrouw Uyttersprot onderzoekt de noodzaak en de mogelijkheden om tot een wetsvoorstel te komen rond ouderverstoting en aanverwante thema’s…

Mevrouw Uyttersprot en haar medewerkers zijn goed op de hoogte van de problematiek, maar hebben mij niettemin voluit de kans gegeven om mijn bedenkingen te formuleren.  Het is een boeiende gedachtewisseling van zo’n anderhalf uur geworden.

Wij hadden het o.m. over het sensibiliseren van justitie, hulpverlening en publiek, de bestaande wetgeving i.v.m. de omgangsregeling en de actuele toepassing daarvan,  de vaststelling van ouderverstoting, het verblijfsco-ouderschap, het hoorrecht, de paradoxale toewijzing, de re-integratie na contactherstel, het tekort aan hulpverleners…

De kans bestaat dat wij in de toekomst mekaar nog zullen treffen om de problematiek verder te bespreken.