Artikels

Het Laatste Nieuws, maart 2002. 

De Standaard, april 2002.

Dag Allemaal, maart 2021.