Mama, mijn buik doet pijn

Mama, mijn buik doet pijn

Klik op cover voor groter formaat

Sommige kinderen hebben zoveel last van buikpijn dat ze er hun normale activiteiten tijdelijk voor opgeven. Veel ouders zouden hun kinderen met buikpijn graag helpen. Toch zullen  zowel medisch als psycho-sociaal geschoolde hulpverleners in dit boek eveneens inspiratie vinden.

Men maakt het onderscheid tussen organische en functionele buikpijn. In dit boek wordt de organische buikpijn slechts in het kort behandeld, want dit is uiteraard een zaak voor artsen, die over geëigende vakliteratuur beschikken. De stresstheorie en de leertheorie zijn de belangrijkste theorieën over functionele buikpijn, en ook gecombineerd kunnen zij heel wat situaties van functionele buikpijn verklaren.

Deze theorieën bieden bovendien belangrijke adviezen omtrent de daad-werkelijke aanpak van de pijn. Met de buikpijnkalender wordt de buikpijn in kaart gebracht, wat een eerste stap is. Vervolgens worden adviezen verstrekt over hoe kinderen kunnen omgaan met stress. Daarna wordt nagegaan hoe zij hun buikpijngedrag kunnen afleren. Tot slot wordt bij wijze van afsluiting en samenvatting een stapsgewijze aanpak van de buikpijn voorgesteld.

Blader door het boek.