Lezing ‘Positief Opvoeden’

Op 26 september 2017 geef ik de lezing ‘Positief Opvoeden – Hoe minder straffen?’ op de themadag ‘Positief Ouderschap voor iedereen die werkt met jonge kinderen’ van Kind & Gezin Tienen en Huis van het Kind Tienen.

Het motto van de themadag is ‘Een positief opvoedingsklimaat bevordert het welzijn en de ontwikkeling van jonge kinderen. Kinderen alle kansen geven… daar gaan we samen voor!’

In de lezing over straffen en belonen worden tal van tips en voorbeelden gegeven om het straffen en het niet-straffen in de praktijk te brengen. Want ‘de beste straf is de straf die je niet moet geven’!

De lezing is niet publiek.

Meer info via regiohuis.tienen@kindengezin.be